.

Prijzen en offertes

Geen prijsverschil met rechtstreeks geboekt band/act
De prijzen van Bands & Acts zijn gelijk aan de prijzen van rechtstreeks geboekte artiesten. Dit kan omdat de aangesloten bands/acts ten opzichte van B&A een bureaukorting hanteren. 
Natuurlijk maakt u wel gebruik van de extra voordelen die het boeken via een bureau biedt.

Prijzen van de bands en acts
Op deze site worden geen prijzen vermeld van de bands en acts uit ons bestand. Dat doen we niet omdat elke speelsituatie en elk optreden weer anders is en z’n eigen specifieke voorwaarden kent. Er moet niet alleen rekening gehouden worden met de gage van de artiest(en). Bijkomende prijsbepalende factoren zijn o.a. de reiskosten, de lengte van het optreden, eventuele wachturen, de eventuele huur van geluid- en lichtapparatuur in samenhang met het karakter van het optreden (bijv. receptie of dorpsfeest) en het aantal verwachtte bezoekers. Ook is van belang of het om een particulier of een niet particulier optreden gaat.

Aanvragen van prijsinformatie of een offerte
Voor informatie over de prijzen van onze bands en acts kunt u telefonisch (050-3132721) of via ons E-mailadres (
info@bands-and-acts.nl) contact met ons opnemen. Indien gewenst kunnen we u een offerte op maat aanleveren.

Verschil in prijs tussen particulier en niet-particulier
Voor niet-particuliere gelegenheden kan de ‘uitkoopprijs' i.v.m. de verplichte belastingafdracht hoger uitvallen dan de particuliere (=netto) prijs.

Uitkoopprijs
In de uitkoopprijs zijn de eventuele extra kosten van loonafdracht verwerkt. Loonafdracht (verloning) hoeft alleen plaats te vinden bij niet-particuliere optredens wanneer er sprake is van artiesten zonder zelfstandigheidsverklaring of VAR overeenkomst.
N.B.
Sommige bands/artiesten maken geen of weinig onderscheid in particuliere prijs ten opzichte van de niet-particuliere prijs. Dat komt omdat hier sprake is van artiesten met een zelfstandigheidsverklaring of  een VAR verklaring  of  artiesten die in verenigingsverband of als v.o.f. werken.

Particuliere aangelegenheden
Onder een particuliere aangelegenheid wordt verstaan: een trouwfeest of receptie, verjaarsfeest of elke andere gelegenheid in de particuliere sfeer, die met particuliere middelen wordt bekostigd.

Betalingsvoorwaarden particulier
(Gelden alleen bij niet-zelfstandige artiesten. Bij boekingen van zelfstandige artiesten en een gezelschap als v.o.f. of vereniging gelden altijd de niet-particuliere voorwaarden)
Het bedrag voor de bemiddeling (inc. 21% BTW) wordt als aanbetaling voorafgaand aan het optreden gefactureerd en moet binnen veertien dagen na de factureerdatum overgeschreven zijn op het bankrekeningnummer van Bands & Acts. Het resterende bedrag wordt op de avond zelf, direct na afloop van het optreden, contant uitbetaald aan de band/act.

Niet-particuliere aangelegenheden
niet-particuliere aangelegenheden zijn georganiseerd door bedrijven, verenigingen, instellingen, cafés, theaters, etc.

Betalingsvoorwaarden niet-particulier
Het totale bedrag voor gage en bemiddeling (incl 6% BTW) dient uiterlijk één week voor het optreden in zijn geheel overgeschreven te zijn op het bankrekeningnummer van Bands & Acts. Het bureau draagt zorg voor een snelle betaling aan de band/act en regelt indien vereist de verloning van de gecontracteerde artiest(en).